Οι τιμές περιλαμβάνουν εγχειρίδια, εξοπλισμό, έξοδα πιστοποίησης και μεταφορά απο το κατάστημά μας